آبغوره

مشاهده به عنوان جدول فهرست

آبغوره بدون نمک 500 میلی لیتری بدر

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
72,000﷼ 57,450﷼
عدد

آبغوره 250 میلی لیتری بدر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
45,000﷼ 40,500﷼
عدد

آبغوره 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
83,000﷼ 74,700﷼
عدد

آبغوره بدون نمک 510 گرمی کامبیز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
82,000﷼ 73,800﷼
عدد

آبغوره 300 گرمی سمیه

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
48,000﷼ 36,480﷼
عدد

آبغوره 500 گرمی سمیه

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
70,000﷼ 53,200﷼
عدد

آبغوره 330 میلی لیتری یک و یک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
52,500﷼ 47,250﷼
عدد