آجیل

مشاهده به عنوان جدول فهرست

بادام خام 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
745,000﷼ 670,500﷼
عدد

تخمه کدو گوشتی 125 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
90,000﷼ 81,000﷼
عدد

تخمه کدو مرمری 400 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 31%
195,000﷼ 133,230﷼
عدد

تخمه کدو مشهدی 200 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
125,000﷼ 112,500﷼
عدد

تخمه کدو مشهدی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
275,000﷼ 247,500﷼
عدد