تخمه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

تخمه شور جابانی 125 گرمی برتر

67,500﷼
عدد

تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی برتر

54,000﷼
عدد

مغز تخمه آفتابگردان 45 گرمی گلستان

18,000﷼

تخمه آفتابگردان نمکی 120 گرمی گلستان

45,000﷼

مغز تخمه 30 گرمی مانی

13,500﷼
عدد

تخمه آفتابگردان لیمویی 55 گرمی مزمز

18,000﷼
عدد

تخمه آفتابگردان لیمویی 125 گرمی مزمز

29,920﷼
عدد

مغز تخمه کدو نمکی 35 گرمی مزمز

22,080﷼
عدد

مغز تخمه آفتابگردان 45 گرمی مزمز

12,820﷼
عدد

مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای 40 گرمی مزمز

12,820﷼
عدد

مغز تخمه هندوانه 35 گرمی مزمز

21,370﷼
عدد

تخمه آفتابگردان 125 گرمی مزمز

29,920﷼
عدد

تخمه آفتابگردان 55 گرمی مزمز

12,820﷼
عدد

مغز سه تخمه نمکی 40 گرمی مزمز

12,820﷼
عدد

تخمه آفتابگردان نمکی 60 گرمی ناتلز

13,500﷼
عدد

تخمه آفتابگردان 130 گرمی ناتلز

27,000﷼
عدد