تولیدکنندگان

تخم مرغ

مشاهده به عنوان جدول فهرست

تخم کبک 6 عددی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
81,000﷼ 72,900﷼
عدد

تخم بلدرچین 12 عددی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
38,000﷼ 34,200﷼
عدد

تخم مرغ 12 عددی رسمی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
132,000﷼ 125,400﷼
عدد

تخم مرغ 20 عددی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
200,000﷼ 190,000﷼
عدد

تخم مرغ 9 عددی رسمی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
99,000﷼ 94,050﷼
عدد

تخم مرغ دو رنگ 12 عددی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
129,000﷼ 116,100﷼
عدد

تخم مرغ دو رنگ 20 عددی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
196,500﷼ 176,850﷼
عدد

تخم مرغ دورنگ 6 عددی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
64,500﷼ 58,050﷼
عدد

تخم مرغ دو رنگ 9 عددی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
96,750﷼ 87,070﷼
عدد

تخم مرغ 15 عددی بهدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 13%
147,500﷼ 127,250﷼
عدد

تخم مرغ 20 عددی بهدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
185,000﷼ 151,070﷼
عدد

تخم مرغ 6 عددی بهدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
59,000﷼ 56,050﷼
عدد

تخم مرغ 15 عددی پایتخت

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
147,500﷼ 140,120﷼
عدد

تخم مرغ 20 عددی پایتخت

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
185,000﷼ 175,750﷼
عدد

تخم مرغ 6 عددی پایتخت

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
59,000﷼ 56,050﷼
عدد

تخم کبک 6 عددی پایتخت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
81,000﷼ 72,900﷼
عدد

تخم مرغ رسمی 6 عددی پایتخت

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
66,000﷼ 62,700﷼
عدد

تخم مرغ 20 عددی سفیدمرغ

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
193,000﷼ 159,460﷼
عدد

تخم مرغ 18 عددی سفید مرغ

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
193,000﷼ 183,350﷼
عدد

تخم مرغ 9 عددی سفیدمرغ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
94,500﷼ 84,550﷼
عدد

تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک 6 عددی تلاونگ

70,000﷼ 56,000﷼
عدد

تخم مرغ 15 عددی تلاونگ

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
157,500﷼ 126,110﷼
عدد

تخم مرغ 6 عددی تلاونگ

63,000﷼ 52,290﷼
عدد

تخم مرغ 9 عددی تلاونگ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
94,500﷼ 84,550﷼
عدد

سفیده پخته تخم مرغ 200 گرمی تلاونگ

55,000﷼ 44,000﷼
عدد

تخم مرغ 15 عددی زرده طلایی

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
157,500﷼ 124,700﷼
عدد

تخم مرغ 20 عددی زرده طلایی

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
193,000﷼ 159,460﷼
عدد

تخم مرغ 6 عددی زرده طلایی

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
63,000﷼ 56,050﷼
عدد

تخم مرغ محلی 6 عددی زرده طلایی

کمتر از قیمت تولیدکننده 28%
66,000﷼ 47,020﷼
عدد

تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک 6 عددی زرده طلایی

کمتر از قیمت تولیدکننده 25%
75,600﷼ 56,050﷼
عدد

تخم مرغ آنتی بیوتیک 12 عددی زرده طلایی

کمتر از قیمت تولیدکننده 22%
151,200﷼ 117,900﷼
عدد