تخم مرغ

مشاهده به عنوان جدول فهرست

تخم کبک 6 عددی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
81,000﷼ 72,900﷼
عدد

تخم بلدرچین 12 عددی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
34,000﷼ 30,600﷼
عدد

تخم مرغ 12 عددی رسمی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
120,000﷼ 108,000﷼
عدد

تخم مرغ 20 عددی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
190,000﷼ 171,000﷼
عدد

تخم مرغ 9 عددی رسمی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
90,000﷼ 81,000﷼
عدد

تخم مرغ دورنگ 6 عددی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼

تخم مرغ دو رنگ 9 عددی آباریس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
90,000﷼ 81,000﷼
عدد

تخم مرغ با ظرف قابل پخت 12 عددی بهدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
112,800﷼ 101,520﷼
عدد

تخم مرغ 15 عددی بهدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
141,000﷼ 126,900﷼
عدد

تخم مرغ 20 عددی بهدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
176,700﷼ 159,030﷼
عدد

تخم مرغ 6 عددی بهدین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
56,400﷼ 50,760﷼
عدد

تخم مرغ 15 عددی پایتخت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
150,000﷼ 135,000﷼
عدد

تخم مرغ 20 عددی پایتخت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
190,000﷼ 171,000﷼
عدد

تخم مرغ 6 عددی پایتخت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

تخم کبک 6 عددی پایتخت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
81,000﷼ 72,900﷼
عدد

تخم بلدرچین 12 عددی پایتخت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
34,000﷼ 30,600﷼
عدد