حبوبات

مشاهده به عنوان جدول فهرست

لوبیا سبزخرد شده و تازه 750 گرمی آلاگون

114,000﷼
عدد

گندم پرک 200 گرمی آماده لذیذ

31,500﷼
عدد

بلغور جو 900 گرمی برتر

48,590﷼
عدد

لوبیا چیتی 900 گرمی برتر

125,030﷼
عدد

لوبیا کرم رشتی 900 گرمی برتر

153,000﷼
عدد

باقلا زرد 450 گرمی برتر

63,900﷼
عدد

باقلا زرد 900 گرمی برتر

101,600﷼
عدد

گندم پرک 200 گرمی برتر

36,000﷼
عدد

عدس 2500 گرمی برتر

278,820﷼
عدد

عدس 450 گرمی برتر

54,810﷼
عدد

عدس 900 گرمی برتر

91,640﷼
عدد

نخود و لوبیا مخلوط 900 گرمی برتر

122,800﷼
عدد

لوبیا چشم بلبلی 450 گرمی برتر

58,500﷼
عدد