خرما

مشاهده به عنوان جدول فهرست

رطب عسلی 800 گرم مروارید سیاه

116,500﷼
عدد

رطب عسلی 900 گرمی مروارید سیاه

129,500﷼
عدد

خرمای کبکاب 1 کیلوگرمی مروارید سیاه

109,500﷼
عدد

رطب مضافتی 550 گرمی مروارید سیاه

114,500﷼
عدد

خرما مضافتی 650 گرمی پروین

139,000﷼
عدد

رطب مضافتی 700 گرمی پروین

150,000﷼
عدد

خرما مضافتی 600 گرمی مراورید سیاه

136,500﷼
عدد

خرما مضافتی 700 گرمی مروارید سیاه

157,500﷼
عدد

خمیر یوفکا مستطیلی 700 گرمی ای دو

73,500﷼
عدد

خمیر یوفکا مربع کوچک 450 گرمی ای دو

93,100﷼
عدد

خرما کبکاب 620 گرمی پارسان

76,300﷼
عدد

خرما مضافتی 650 گرمی ایوان

92,400﷼
عدد

خرما ربی 560 گرمی ایوان

83,300﷼
عدد

خرما پیارم ظرف 210 گرمی خشکپاک

103,500﷼
عدد

خرما پیارم 400 گرمی خشکپاک

189,950﷼
عدد

خرمای خاصویی 300 گرمی مزمز

45,000﷼
عدد