ران مرغ

مشاهده به عنوان جدول فهرست

ران مرغ سوخاری کنتاکی

220,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ سوخاری اسپایسی

220,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ مکزیکی

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ پوزتزا

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ رزماری

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ - بسته بندی خانواده

124,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ با پوست

105,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ بدون پوست

138,095﷼
کیلوگرم

مغز ران مرغ بدون پوست

129,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ با استخوان 1600 گرمی ثمین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
285,000﷼ 256,500﷼
عدد