تولیدکنندگان

روغن زیتون

مشاهده به عنوان جدول فهرست

روغن زیتون خالص 500 سی سی کربونل

633,600﷼
عدد

روغن زیتون با بو 750 سی سی کربونل

1,034,000﷼ 723,500﷼
عدد

روغن زیتون بی بو 500 سی سی کربونل

662,310﷼
عدد

روغن زیتون 750 میلی لیتری کربونل

1,083,500﷼ 758,000﷼
عدد

روغن زیتون فرابکر 500 میلی لیتری کاستا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
545,000﷼ 490,500﷼
عدد

روغن زیتون فرابکر 750 میلی لیتری کاستا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
685,000﷼ 616,500﷼
عدد

روغن زیتون 500 میلی لیتری کاستا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
385,000﷼ 346,500﷼
عدد

روغن زیتون 750 میلی لیتری کاستا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
545,000﷼ 490,500﷼
عدد

روغن زیتون با بو 1 لیتری دانته

1,188,000﷼
عدد

روغن زیتون بدون بو 1 لیتری دانته

1,260,000﷼
عدد

روغن زیتون بکر درجه یک 250 میلی لیتری الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
200,000﷼ 180,000﷼
عدد

روغن زیتون بکر درجه یک 500 میلی لیتری الیت

390,000﷼ 292,500﷼
عدد

روغن زیتون تصفیه شده 250 گرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
189,000﷼ 170,100﷼
عدد

روغن زیتون بکر 500 گرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
329,000﷼ 296,100﷼
عدد

روغن زیتون قزل اوزن 230 میلی لیتری گیلوان

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
162,450﷼ 138,890﷼
عدد

روغن زیتون قزل اوزن 390 میلی لیتری گیلوان

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
275,400﷼ 235,520﷼
عدد

روغن زیتون فرابکر با طعم سیر 125 سی سی گل زیتون

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
167,000﷼ 150,300﷼
عدد

روغن زیتون فرابکر با طعم فلفل 125 سی سی گل زیتون

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
167,000﷼ 150,300﷼
عدد

روغن زیتون فرابکر 240 میلی لیتری گل زیتون

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
160,000﷼ 144,000﷼
عدد

روغن زیتون فرابکر 1 کیلوگرمی گل زیتون

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
555,000﷼ 499,500﷼
عدد

روغن زیتون فرابکر 500 گرمی گل زیتون

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
300,000﷼ 279,000﷼
عدد

روغن زیتون تصفیه شده 1835 میلی لیتری گل زیتون

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
798,000﷼ 718,200﷼
عدد

روغن زیتون تصفیه شده 240 میلی لیتری گل زیتون

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
161,000﷼ 146,250﷼
عدد

روغن زیتون تصفیه شده 500 گرمی گل زیتون

287,000﷼ 286,200﷼
عدد

روغن زیتون تصفیه شده 250 میلی لیتری لادن طلایی

کمتر از قیمت تولیدکننده 3%
132,000﷼ 128,000﷼
عدد

روغن زیتون تصفیه شده 500 میلی لیتری لادن طلایی

کمتر از قیمت تولیدکننده 3%
233,000﷼ 226,000﷼
عدد

روغن زیتون بکر 250 میلی لیتری لادن طلایی

کمتر از قیمت تولیدکننده 3%
132,000﷼ 128,000﷼
عدد

روغن زیتون بکر 500 میلی لیتری لادن طلایی

کمتر از قیمت تولیدکننده 3%
233,000﷼ 226,000﷼
عدد

روغن زیتون فرابکر با بو 1 لیتری لوگلیو

1,021,000﷼
عدد

روغن زیتون بدون بو 1 لیتری لوگلیو

1,029,000﷼
عدد

روغن زیتون فرابکر 500 میلی لیتری او.آ.ب

432,900﷼
عدد

روغن زیتون فرابکر 1 لیتری پیک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
649,000﷼ 584,000﷼
عدد