تولیدکنندگان

روغن کنجد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

روغن کنجد تصفیه شده 500 گرمی برسام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
269,000﷼ 242,100﷼
عدد

روغن کنجد 500 میلی لیتری داتیس

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
193,000﷼ 183,350﷼
عدد

روغن کنجد 1 لیتری داتیس

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
364,000﷼ 345,800﷼
عدد

روغن کنجد 2 لیتری داتیس

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
710,000﷼ 562,320﷼
عدد

روغن کنجد و کانولا نیم لیتری داتیس

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
126,000﷼ 107,100﷼
عدد

روغن کنجد و کانولا 1 لیتری داتیس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
239,000﷼ 215,100﷼
عدد

روغن کنجد 500 میلی لیتری فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
229,000﷼ 206,100﷼
عدد

روغن کنجد تصفیه شده 1 لیتری پیک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
459,000﷼ 413,000﷼
عدد

روغن کنجد تصفیه شده 2 لیتری پیک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
899,000﷼ 809,000﷼
عدد

روغن کنجد 1 لیتری سمن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
332,000﷼ 298,800﷼
عدد

روغن کنجد تصفیه شده 4 کیلوگرمی سمن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
1,360,000﷼ 1,224,000﷼
عدد

روغن کنجد 500 گرمی سمن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
193,000﷼ 173,700﷼
عدد

روغن کنجد 1000 میلی لیتری سی‌سام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
456,000﷼ 410,400﷼
عدد

روغن کنجد 500 میلی لیتری سی سام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
242,000﷼ 217,800﷼
عدد

روغن کنجد 1 لیتری شهرنوش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
353,850﷼ 318,460﷼
عدد

روغن کنجد و کانولا 1800 میلی لیتر شیررضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
490,000﷼ 441,000﷼
عدد