زیتون

مشاهده به عنوان جدول فهرست

زیتون شور بدون هسته 700 گرمی بدر

166,500﷼
عدد

زیتون شور با هسته ایرانی 650 گرمی بدر

123,970﷼
عدد

زیتون در سس چیلی 550 گرمی بهروز

119,700﷼
عدد

زیتون شور هسته دار 680 گرمی بیژن

134,910﷼
عدد

زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بیژن

157,410﷼
عدد

زیتون پرورده 100 گرمی چیکا

67,500﷼
عدد

زیتون پرورده 150 گرمی چیکا

67,680﷼
عدد

زیتون شور 680 گرمی امتیس

131,400﷼
عدد

زیتون هسته دار درشت 700 گرمی گیلوان

125,100﷼

زیتون سبز با مغز سیر 680 گرمی گرینفیلد

211,500﷼
عدد

زیتون سبز شیشه ای 680 گرمی گرینفیلد

179,550﷼
عدد

زیتون سبز با مغز پرتقال 680 گرمی گرینفیلد

211,500﷼
عدد

زیتون سبز اسلایس 680 گرمی گرینفیلد

209,000﷼
عدد

زیتون بدون هسته 700 گرمی کامبیز

122,590﷼
عدد

زیتون شور 670 گرمی مهرام

135,000﷼
عدد

زیتون شور ایرانی ویژه 670 گرمی مهرام

144,000﷼
عدد