سایر خشکبار

مشاهده به عنوان جدول فهرست

جو پرک 200 گرمی آماده لذیذ

31,500﷼
عدد

قیصی 450 گرمی برتر

269,100﷼
عدد

جو پوست کنده 900 گرمی برتر

48,590﷼
عدد

آلبالو خشک وکیوم 180 گرمی برتر

81,000﷼
عدد

آلبالو خشک 450 گرمی برتر

175,500﷼
عدد

جو پوست کنده 350 گرمی برتر

63,900﷼
عدد

نخود و لوبیا مخلوط 450 گرمی برتر

31,500﷼
عدد

گندم پوست کنده 900 گرمی برتر

38,660﷼
عدد

ذرت دانه مواد غذایی تازه داخلی

78,500﷼
کیلوگرم

اسفرزه فله داریس

380,000﷼
کیلوگرم

تخم شربتی داریس

325,000﷼
کیلوگرم

کنجد بوداده فله داریس

179,000﷼
کیلوگرم

خاکشیر داریس

369,000﷼
کیلوگرم

جو پرک 800 گرمی همدل

62,100﷼
عدد

جو پرک 450 گرمی همدل

44,100﷼
عدد

ذرت 900 گرمی همگل

90,000﷼
عدد