سایر محصولات صبحانه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

کره بادام شیرین نیری

1,400,000﷼
کیلوگرم

کره فندق نیری

1,500,000﷼
کیلوگرم

کره بادام زمینی نیری

420,000﷼
کیلوگرم

کره پسته 150 گرمی نیری

315,000﷼
عدد

کره پسته 300 گرمی نیری

630,000﷼
عدد

کره پسته 500 گرمی نیری

1,050,000﷼
عدد

قاووت جوانه گندم 200 گرمی جوانه فرد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
90,000﷼ 81,000﷼
عدد

کورن فلکس توپی کاکائویی 375 گرمی ماماتین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
159,000﷼ 143,100﷼
عدد

شیره خرما 980 گرمی مینو

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
75,000﷼ 67,500﷼
عدد

کره بادام زمینی 85% ساده 130 گرمی نوحا

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
94,830﷼ 81,070﷼
عدد

کره بادام زمینی دارچینی 130 گرمی نوحا

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
94,830﷼ 81,070﷼
عدد

کره بادام زمینی 330 گرمی عقاب

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
270,000﷼ 243,000﷼
عدد

شیره توت 900 گرمی شیر رضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
250,000﷼ 225,000﷼
عدد

شیره خرما 450 گرمی شیررضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
80,000﷼ 72,000﷼
عدد

شیره خرما 900 گرمی شیر رضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
120,000﷼ 108,000﷼
عدد

شیره انگور 450 گرمی شیر رضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
130,000﷼ 117,000﷼
عدد

شیره انگور 900 گرمی شیر رضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
230,000﷼ 207,000﷼
عدد