سبزیجات خشک

مشاهده به عنوان جدول فهرست

نعنا خشک 70 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
35,000﷼ 31,500﷼
عدد

پیاز خشک جعبه 50 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,000﷼ 58,500﷼
عدد

سبزی خشک آش جعبه 50 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

سبزی خشک آش 70 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
60,000﷼ 53,010﷼
عدد

سبزی خشک کوکو جعبه 50 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

سبزی خشک کوکو 70 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
60,000﷼ 53,010﷼
عدد

شوید خشک 110 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
80,000﷼ 72,000﷼
عدد

سبزی شوید قوطی 30 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
35,000﷼ 31,500﷼
عدد

شوید خشک جعبه 50 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

نعنا خشک جعبه 50 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
55,000﷼ 49,500﷼
عدد

جعفری خشک 70 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
60,000﷼ 53,010﷼
عدد

سبزی خشک پلویی 50 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

سبزی خشک پلو 70 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
60,000﷼ 53,010﷼
عدد

گلپر قوطی 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
55,000﷼ 48,590﷼
عدد

شوید خشک فله داریس

499,000﷼
کیلوگرم

آویشن مرزن گوش کوهی 20 گرمی گیزیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
211,200﷼ 190,000﷼
عدد

شوید 20 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
20,000﷼ 16,720﷼
عدد

گلپر 70 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
32,000﷼ 27,360﷼
عدد

نعنا خشک 60 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
49,900﷼ 42,660﷼
عدد

گیاه خشک زیره سیاه 50 گرمی گل سی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
80,000﷼ 72,000﷼
عدد

گیاه خشک رازیانه 50 گرمی گل سی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
70,000﷼ 63,000﷼
عدد

سبزی خشک نعنا 50 گرمی گل سی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,000﷼ 58,500﷼
عدد

گرانول تخم گشنیز 100 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
69,000﷼ 58,990﷼
عدد

خلال پیاز 150 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
89,000﷼ 75,650﷼
عدد

گلپر 100 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
39,000﷼ 33,340﷼
عدد

شوید خشک 70 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
46,000﷼ 41,400﷼
عدد

سبزی خشک کوکو 70 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
46,000﷼ 40,640﷼
عدد

نعناع خشک 70 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
46,000﷼ 40,180﷼
عدد

سبزی خشک قورمه 70 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
46,000﷼ 40,180﷼
عدد

سبزی خشک آش 70 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
46,000﷼ 40,180﷼
عدد

جا پیازی 2 طبقه لیمون

900,000﷼
عدد

سبزی خشک ریحان 50 گرمی سبزان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد