سبزیجات منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

کوکو سیب زمینی 450 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
110,000﷼ 84,550﷼
عدد

کوکو سبزی 470 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 30%
125,300﷼ 86,720﷼
عدد

کرفس 450 گرمی سرد و تازه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
52,500﷼ 47,250﷼
عدد

سبزی کوکو 400 گرمی سرد و تازه

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
52,500﷼ 44,880﷼
عدد

سیب زمینی مکعبی 500 گرمی سرد و تازه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
52,500﷼ 47,250﷼
عدد