سس خردل

مشاهده به عنوان جدول فهرست

سس دیجونیز (خردل ملایم) 345 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
52,000﷼ 46,800﷼
عدد

سس خردل 1800 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
205,000﷼ 184,000﷼
عدد

سس خردل 380 گرمی دلوسه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
58,000﷼ 52,200﷼

سس خردل ملایم 450 گرمی دلوسه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
67,000﷼ 60,300﷼
عدد