سینه مرغ

مشاهده به عنوان جدول فهرست

فیله مرغ کلاسیک

230,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ سوخاری اسپایسی

230,000﷼
کیلوگرم

فیله مرغ استریپس

230,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون پوست - بسته بندی خانواده

139,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ مکزیکی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ پوزتزا

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ رزماری

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون استخوان

189,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون پوست

165,000﷼
کیلوگرم

فیله مرغ

199,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ دودی 500 گرمی دارا

189,200﷼
عدد

سینه مرغ دودی 200 گرمی کامپوره

69,300﷼
عدد