تولیدکنندگان

سینه مرغ

مشاهده به عنوان جدول فهرست

فیله مرغ کلاسیک

230,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ سوخاری اسپایسی

230,000﷼
کیلوگرم

فیله مرغ استریپس

230,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بلوچی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بندری

169,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ دزفولی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ جنگلی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ مکزیکی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بلوچی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ عشایری

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ زعفرانی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون پوست - بسته بندی خانواده

154,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ تهرانی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ با پوست

139,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون استخوان

219,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون پوست

176,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ عشایری

225,000﷼
کیلوگرم

فیله مرغ

219,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ دودی 500 گرمی دارا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
210,230﷼ 189,200﷼
عدد

سینه مرغ دودی 200 گرمی کامپوره

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
88,100﷼ 79,290﷼
عدد

سینه مرغ با استخوان 1600 گرمی ثمین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
335,000﷼ 301,500﷼
عدد

سینه مرغ بدون استخوان 1600 گرمی ثمین

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
420,000﷼ 321,640﷼
عدد
افزودن به سبد خرید

زمان دریافت سفارش خود را انتخاب کنید

متأسفانه تنها در حال حاضر می توانیم محصولات مورد علاقه تان را به دست تان برسانیم.