شنیسل منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست
نمایش در هر صفحه

شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
330,000﷼ 297,000﷼
عدد

شنیسل مرغ 950 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
271,900﷼ 244,710﷼
عدد

مرغ کنتاکی 450 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
159,600﷼ 135,850﷼
عدد

شنیتسل مرغ 2 کیلوگرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 31%
610,000﷼ 420,000﷼
عدد

شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی کاله

309,000﷼ 240,000﷼
عدد

شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 26%
315,000﷼ 232,140﷼
عدد