شنیسل منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی 202

359,100﷼
عدد

شنیسل مرغ 950 گرمی ب.آ

206,150﷼
عدد

شنیتسل مرغ 2 کیلوگرمی هایپراستار

446,900﷼
عدد

شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی کاله

288,000﷼
عدد

شنیسل مرغ 1 کیلوگرمی مارین

430,200﷼
عدد

شنیتسل مرغ 500 گرمی مارین

319,500﷼
عدد