تولیدکنندگان

شیر تازه پرچرب

مشاهده به عنوان جدول فهرست

شیر پرچرب 3% چربی 230 گرمی چوپان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
12,000﷼ 10,800﷼
عدد

شیر پرچرب 1 لیتری دامداران

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
32,500﷼ 24,900﷼
عدد

شیر پرچرب 3% 950 میلی لیتر هراز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
33,000﷼ 29,700﷼
عدد

شیر حرارت دیده نیم چرب (2.5% چربی) 900 گرمی هراز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
21,000﷼ 18,900﷼
عدد

پک 6 عددی شیر پر چرب 125 سی سی کاله

42,000﷼ 31,500﷼
عدد

شیر ارگانیک 200 سی سی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

شیر پرچرب 1 لیتری مانیزان

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
32,000﷼ 27,360﷼
عدد

شیر پرچرب 2 لیتری مانیزان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
62,000﷼ 55,800﷼
عدد

شیر 3.2% پرچرب 1 لیتری میهن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
33,000﷼ 29,700﷼
عدد

شیر پرچرب 230 سی سی میهن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
12,000﷼ 10,800﷼
عدد

شیر پرچرب 1 لیتری پاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
32,500﷼ 29,250﷼
عدد

شیر3% بطری 250 سی سی پاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
12,000﷼ 10,800﷼
عدد

شیر کم چرب حرارت دیده 1 لیتری پاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
22,000﷼ 19,800﷼
عدد

شیر نیم چرب 1 لیتری پاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,500﷼ 27,450﷼
عدد

شیر تازه پرچرب + ویتامین D3 با حجم 1 لیتری پاکبان

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
30,000﷼ 25,650﷼
عدد

شیر کامل پرچرب 1 لیتری پاکبان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
33,000﷼ 29,700﷼
عدد