تولیدکنندگان

عسل

مشاهده به عنوان جدول فهرست

عسل گشنیز 750 گرمی آبشن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
465,000﷼ 418,500﷼
عدد

عسل باریجه 750 گرمی آبشن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
650,000﷼ 585,000﷼
عدد

عسل چهل گیاه 1400 گرمی آبشن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
596,000﷼ 536,400﷼
عدد

عسل کوهستان 1.8 کیلوگرمی آبشن

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
645,000﷼ 599,850﷼
عدد

عسل موم دار کوهستان 1.8 کیلوگرمی آبشن

625,720﷼
عدد

عسل گون 390 گرمی آبشن

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
219,000﷼ 187,240﷼
عدد

عسل تک گل گون 950 گرمی آبشن

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
439,000﷼ 374,300﷼
عدد

عسل آویشن 750 گرمی آبشن

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
465,000﷼ 432,450﷼
عدد

عسل کوهستان 390 گرمی آبشن

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
175,000﷼ 149,620﷼
عدد

عسل طبیعی 950 گرمی آبشن

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
340,000﷼ 290,700﷼
عدد

عسل تک گل آویشن 950 گرمی آبشن

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
535,000﷼ 497,550﷼
عدد

عسل گون 750 گرمی آبشن

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
382,000﷼ 355,260﷼
عدد

عسل موم دار 1400 گرمی آبشن

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
550,000﷼ 511,500﷼
عدد

عسل و زیتون با میوه های فراوری شده 280 گرمی آذرکندو

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
118,000﷼ 106,200﷼
عدد

عسل و زیتون با میوه های فراوری شده 600 گرمی آذرکندو

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
245,000﷼ 220,500﷼
عدد

عسل ساشه ای 12 گرمی 30 عددی آذرکندو

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
128,000﷼ 109,440﷼
عدد

عسل بدون موم مخصوص 920 گرمی آذرکندو

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
345,000﷼ 294,970﷼
عدد

عسل ویژه 1500 گرمی آذرکندو

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
690,000﷼ 641,700﷼
عدد

عسل 250 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
130,000﷼ 117,000﷼
عدد

عسل 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
325,000﷼ 302,250﷼
عدد

عسل طبیعی 235 گرمی دکتر نیک

108,130﷼
عدد

عدس 900 گرمی فامیلا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
148,000﷼ 133,200﷼
عدد

عسل بهارنارنج گدوک

700,000﷼
کیلوگرم

عسل رازیانه گدوک

850,000﷼
کیلوگرم

عسل کویین گدوک

850,000﷼
کیلوگرم

عسل سنگان گدوک

500,000﷼
کیلوگرم

عسل والیک گدوک

850,000﷼
کیلوگرم

عسل چهل گیاه 400 گرمی گل سی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
450,000﷼ 418,500﷼
عدد

عسل چهل گیاه 850 گرمی گل سی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
750,000﷼ 697,500﷼
عدد

عسل ویژه دیابتی 400 گرمی گل سی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
580,000﷼ 539,400﷼
عدد

عسل گون 400 گرمی گل سی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
380,000﷼ 353,400﷼
عدد

عسل آویشن 400 گرمی گل سی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
450,000﷼ 418,500﷼
عدد
</