فرآورده های دریایی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

ماهی حلوا سیاه کامل

699,000﷼
کیلوگرم

ماهی راشگو کامل

799,900﷼
کیلوگرم

ماهی زبان کامل

762,500﷼
کیلوگرم

فیله سالمون تازه

1,999,000﷼
کیلوگرم

ماهی سالمون تازه برش خورده

1,369,000﷼
کیلوگرم

ماهی آمور کامل

285,000﷼
کیلوگرم

فیله ماهی شیر

1,100,000﷼
کیلوگرم

ماهی بچه شیر

796,000﷼
کیلوگرم

اسلایس ماهی شیر

889,000﷼
کیلوگرم

فیله قزل آلا بسته خانواده 2 کیلوگرمی

415,000﷼
کیلوگرم

ماهی شیر نیزه ای کامل

336,000﷼
کیلوگرم

فیله قزل آلا ویژه

508,000﷼
کیلوگرم
</