تولیدکنندگان

فیله مرغ منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

فیله سوخاری 1000 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
399,000﷼ 359,100﷼
عدد

فیله مرغ سوخاری کاملاً پخته 1000 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
415,100﷼ 340,510﷼
عدد

فیله سوخاری مرغ 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 37%
240,000﷼ 151,000﷼

فیله سوخاری مرغ 1 کیلوگرمی هایپراستار

460,000﷼ 273,000﷼
عدد

فیله مرغ 400 گرمی کاله

179,000﷼ 134,000﷼
عدد

فیله سوخاری مرغ 400 گرمی اروئی

کمتر از قیمت تولیدکننده 22%
140,000﷼ 108,580﷼
عدد