فیله مرغ منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

فیله سوخاری 1000 گرمی 202

430,200﷼
عدد

فیله مرغ سوخاری کاملاً پخته 1000 گرمی ب.آ

290,000﷼
عدد

فیله مرغ سوخاری 350 گرمی ب.آ

136,110﷼
عدد

فیله سوخاری مرغ 2 کیلوگرمی هایپراستار

591,700﷼
عدد

فیله سوخاری مرغ 500 گرمی هایپراستار

151,000﷼
عدد

فیله سوخاری مرغ 1 کیلوگرمی هایپراستار

292,000﷼
عدد

فیله مرغ 400 گرمی کاله

161,100﷼
عدد

فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

224,550﷼
عدد