تولیدکنندگان

قارچ تازه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

قارچ کامل 250 گرمی قارچینو

47,875﷼
عدد

قارچ کامل 400 گرمی قارچینو

76,000﷼
عدد

قارچ کامل 800 گرمی قارچینو

143,500﷼
عدد

قارچ اسلایس 250 گرمی قارچینو

47,875﷼
عدد

قارچ اسلایس 500 گرمی قارچینو

95,000﷼
عدد

قارچ اسلایس 800 گرمی قارچینو

143,500﷼
عدد

قارچ فله

89,000﷼
کیلوگرم

قارچ 200 گرمی پارس

38,300﷼
عدد

قارچ 400 گرمی پارس شهریار

76,000﷼
عدد

قارچ 800 گرمی پارس

143,500﷼
عدد

قارچ اسلایس 800 گرمی پارس

143,500﷼
عدد

قارچ اسلایس 200 گرمی پارس

47,875﷼
عدد

قارچ برشی 500 گرمی پارس

95,000﷼
عدد