تولیدکنندگان

قند

مشاهده به عنوان جدول فهرست

قند شکسته 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
33,500﷼ 28,640﷼
عدد

قند شکسته 1800 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
130,000﷼ 117,000﷼
عدد

قند مخروطی وانیلی 400 گرمی قندانه

37,800﷼
عدد

قند شکسته 650 گرمی قندانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
39,500﷼ 35,550﷼
عدد

قند با طعم هل 400 گرمی قندانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
37,800﷼ 31,460﷼
عدد

قند با طعم لیمو 400 گرمی قندانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
37,800﷼ 31,460﷼
عدد

قند با طعم گل رز 400 گرمی قندانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
37,800﷼ 31,460﷼
عدد

قند ساده 400 گرمی قندانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
36,800﷼ 31,460﷼
عدد

قند شکسته 650 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
47,000﷼ 42,300﷼
عدد

قند شکسته 1700 گرمی گلستان

115,000﷼ 94,500﷼
عدد

قند سلفونی 450 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
33,900﷼ 30,510﷼
کیلوگرم

شکر پنیر هل دار 500 گرمی گلیران

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
69,000﷼ 62,100﷼
عدد

شکر پنیر پسته و هل 500 گرمی گلیران

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
99,000﷼ 89,100﷼
عدد

شکر پنیر گل محمدی 500 گرمی گلیران

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
69,000﷼ 62,100﷼
عدد

شکر پنیر کنجدی 500 گرمی گلیران

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
69,000﷼ 62,100﷼
عدد

قند شکسته 450 گرمی خشکپاک

37,500﷼ 27,000﷼
عدد