تولیدکنندگان

لوازم یکبار مصرف

مشاهده به عنوان جدول فهرست

سفره یکبار مصرف عرض 100 سانتی متری 50 متری البرز

159,000﷼
عدد

کاسه چهارگوش 1000 سی سی 12 عددی AM

54,000﷼
عدد

کاسه صدفی 350 سی سی 12 عددی AM

31,000﷼
عدد

بشقاب 12 عددی آملون

58,600﷼
عدد

پیش دستی یکبار مصرف گیاهی 12 عددی آملون

58,600﷼
عدد

قاشق یکبار مصرف گیاهی 12 عددی آملون

18,700﷼
عدد

قاشق و چنگال یکبار مصرف گیاهی 12 عددی آملون

18,700﷼
عدد

ظرف یکبار مصرف گیاهی 50 عددی آملون

308,000﷼
عدد

قاشق یکبار مصرف چایخوری گیاهی 24 عددی آملون

20,200﷼
عدد

ظرف یکبار مصرف گیاهی دردار 6 عددی آملون

55,800﷼
عدد

بشقاب یکبار مصرف گیاهی کیک خوری 12 عددی آملون

28,600﷼
عدد

دیس یکبار مصرف گیاهی 6 عددی آملون

53,800﷼
عدد

چاقو یکبار مصرف گیاهی 12 عددی آملون

16,800﷼
عدد

محافظ گاز 10 عددی بارک

112,500﷼
عدد

محافظ گاز کوچک 10 عددی بارک

112,500﷼
عدد

لیوان کاغذی 50 عددی دورفین

185,000﷼
عدد

لیوان یکبار مصرف کاغذی 50 عددی دورفین

159,000﷼
عدد

لیوان کاغذی 210 سی سی 14 عددی دورفین

88,000﷼
عدد

لیوان کاغذی 220 سی سی 24 عددی دورفین

109,000﷼
عدد

نی نوشیدنی ساده 50 عددی دورفین

32,500﷼
عدد

نی نوشیدنی مارپیچ 50 عددی دورفین

89,000﷼
عدد

نی مارپیچ 100 عددی دورفین

134,500﷼
عدد

نی نوشیدنی 100 عددی دورفین

44,500﷼
عدد

سفره یکبار مصرف 100 سانتی متری شادیان پلاست

139,000﷼
عدد

سفره زرازین 10 متری دورفین

118,600﷼
عدد