ماهی تازه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

ماهی حلوا سیاه کامل

699,000﷼
کیلوگرم

ماهی راشگو کامل

799,900﷼
کیلوگرم

ماهی زبان کامل

762,500﷼
کیلوگرم

فیله سالمون تازه

2,259,000﷼
کیلوگرم

ماهی قزل آلای ویژه 800 تا 1200 گرمی

299,000﷼
کیلوگرم

ماهی آمور کامل

285,000﷼
کیلوگرم

فیله ماهی شیر

1,100,000﷼
کیلوگرم

ماهی بچه شیر

796,000﷼
کیلوگرم

اسلایس ماهی شیر

889,000﷼
کیلوگرم

فیله قزل آلا بسته خانواده 2 کیلوگرمی

415,000﷼
کیلوگرم

ماهی شیر نیزه ای کامل

336,000﷼
کیلوگرم

ماهی قزل آلای معمولی پاک نشده

259,000﷼
کیلوگرم

فیله قزل آلا ویژه

508,000﷼
کیلوگرم

ماهی سرخو کامل

824,000﷼
کیلوگرم

ماهی آزاد پرورشی کامل

149,000﷼
کیلوگرم

ماهی حلوا سفید کامل

1,289,000﷼
کیلوگرم

ماهی سنگسر شهری کامل

499,900﷼
کیلوگرم

ماهی سارم کامل

256,000﷼
کیلوگرم

ماهی شوریده کامل

779,000﷼
کیلوگرم