تولیدکنندگان

ماهی منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

ماهی تیلاپیا 1000 گرمی هایپراستار

462,500﷼ 459,900﷼
عدد

ماهی تیلاپیا 600 گرمی هایپراستار

286,000﷼ 185,900﷼
عدد

فیله شوریده 600 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
616,000﷼ 515,000﷼
عدد

فیله ماهی شیر 600 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
660,000﷼ 548,000﷼
عدد

فیله سالمون 600 گرمی هایپراستار

784,000﷼ 589,000﷼
عدد

فیله تیلاپیا 800 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
521,000﷼ 399,000﷼
عدد

فیله سالمون نروژی بدون تیغ 500 گرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
837,000﷼ 753,300﷼
عدد

فیله ماهی هوکی 700 گرمی مه پروتئین

256,000﷼ 204,800﷼
عدد

فیله سالمون نروژی 340 گرمی مه پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
592,000﷼ 532,800﷼
عدد

تیلاپیا 1 کیلوگرمی مه‌پروتئین

462,500﷼ 346,800﷼
عدد

فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
286,000﷼ 225,150﷼
عدد

فیله تیلاپیا 800 گرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
372,000﷼ 334,800﷼
عدد

فیله ماهی حسون 700 گرمی دوماهی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
146,000﷼ 131,400﷼
عدد

شوریده تن پاک 700 گرمی دوماهی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
368,000﷼ 331,200﷼
عدد

فیله ماهی تیلاپیا دوماهی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
462,500﷼ 416,250﷼
عدد

فیله تیلاپیا 600 گرمی میلاتون

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
286,000﷼ 257,400﷼
عدد