ماهی منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

ماهی تیلاپیا 1000 گرمی هایپراستار

459,900﷼
عدد

ماهی تیلاپیا 600 گرمی هایپراستار

304,500﷼
عدد

فیله سالمون 600 گرمی هایپراستار

1,075,000﷼
عدد

فیله تیلاپیا 800 گرمی هایپراستار

399,000﷼
عدد

فیله سالمون نروژی بدون تیغ 500 گرمی مه‌پروتئین

1,314,000﷼
عدد

فیله ماهی هوکی 700 گرمی مه پروتئین

406,600﷼
عدد

فیله سالمون نروژی 340 گرمی مه پروتئین

921,420﷼
عدد

تیلاپیا 1 کیلوگرمی مه‌پروتئین

513,600﷼
عدد

فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی مه‌پروتئین

360,000﷼
عدد

فیله تیلاپیا 800 گرمی مه‌پروتئین

468,900﷼
عدد

قزل آلا شکم خالی 800 گرمی مه پروتئین

236,800﷼
عدد

ماهی حسون 1 کیلوگرمی میلاتون

468,000﷼
عدد

فیله ماهی حسون 700 گرمی دوماهی

245,700﷼
عدد

فیله ماهی تیلاپیا دوماهی

577,800﷼
عدد

فیله تیلاپیا 600 گرمی میلاتون

360,000﷼
عدد

فیله ماهی تیلاپیلا 800 گرمی دوماهی

468,900﷼
عدد