محصولات منجمد - گوشت

مشاهده به عنوان جدول فهرست

همبرگر 85% گوشت 500 گرمی 202

207,620﷼
عدد

کباب لقمه 450 گرمی 202

163,440﷼
عدد

همبرگر معمولی 500 گرمی 202

85,690﷼
عدد

کباب لقمه گوشت 480 گرمی آزما

143,100﷼
عدد

کباب لقمه 70% مرغ و گوشت 480 گرمی آزما

115,800﷼
عدد

مرغ برگر زعفرانی 60% گوشت 500 گرمی آزما

116,550﷼
عدد

برگر ذغالی 85% گوشت 400 گرمی آزما

160,200﷼
عدد

همبرگر ممتاز 60% گوشت 500 گرمی آزما

134,100﷼
عدد

برگر شترمرغ 70% گوشت 400 گرمی آزما

161,100﷼
عدد

کباب انگشتی 400 گرمی ب.آ

166,770﷼
عدد

شامی کباب 55% گوشت کاملاً پخته منجمد 450 گرمی ب.آ

133,650﷼
عدد

جوجه کباب فسنجانی پمینا 800 گرمی کاله

207,000﷼
عدد

همبرگر ویژه 80% گوشت 500 گرمی کاله

161,100﷼
عدد

کباب لقمه گوشت 480 گرمی کاله

134,100﷼
عدد

شامی کباب خانواده 1 کیلوگرمی پمینا کاله

257,210﷼
عدد