محصولات منجمد - گوشت

مشاهده به عنوان جدول فهرست

همبرگر 85% گوشت 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
235,000﷼ 194,220﷼
عدد

کباب لقمه 450 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
185,000﷼ 152,900﷼
عدد

همبرگر معمولی 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
97,000﷼ 80,170﷼
عدد

کباب لقمه 70% مرغ و گوشت 480 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
154,500﷼ 139,050﷼
عدد

مرغ برگر زعفرانی 60% گوشت 500 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
129,500﷼ 116,550﷼
عدد

برگر ذغالی 85% گوشت 400 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
178,000﷼ 160,200﷼
عدد

همبرگر ممتاز 60% گوشت 500 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
149,000﷼ 134,100﷼
عدد

کباب انگشتی 400 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
185,300﷼ 166,770﷼
عدد

همبرگر 60% گوشت 500 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 30%
183,700﷼ 127,070﷼
عدد

شامی کباب 55% گوشت کاملاً پخته منجمد 450 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 26%
148,500﷼ 109,610﷼
عدد

جوجه کباب فسنجانی پمینا 800 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
230,000﷼ 207,000﷼
عدد

همبرگر ویژه 80% گوشت 500 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
179,000﷼ 148,500﷼
عدد

کباب لقمه گوشت 480 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
149,000﷼ 134,100﷼
عدد

شامی کباب خانواده 1 کیلوگرمی پمینا کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
290,000﷼ 257,210﷼
عدد

کباب انگشتی 450 گرمی اروئی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
140,000﷼ 126,000﷼
عدد