مرغ و بوقلمون تازه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

بال و کتف زعفرانی 800 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
169,700﷼ 128,870﷼
عدد

فیله مرغ کلاسیک

230,000﷼
کیلوگرم

شنیتسل با آرد

230,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ سوخاری اسپایسی

230,000﷼
کیلوگرم

فیله مرغ استریپس

230,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ سوخاری کنتاکی

220,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ سوخاری اسپایسی

220,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ مکزیکی

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ پوزتزا

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ رزماری

225,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون پوست - بسته بندی خانواده

129,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ با پوست

109,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون استخوان

179,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ بدون پوست

143,000﷼
کیلوگرم

ساق مرغ بدون پوست

169,008﷼
کیلوگرم

فیله مرغ

199,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ مکزیکی

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ پوزتزا

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ رزماری

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ - بسته بندی خانواده

124,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ با پوست

105,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ بدون پوست

138,095﷼
کیلوگرم

مغز ران مرغ بدون پوست

129,000﷼
کیلوگرم

بال مرغ

99,000﷼
کیلوگرم

بال مرغ رزماری

210,000﷼
کیلوگرم

بال مرغ مکزیکی

210,000﷼
کیلوگرم

پاچینی

205,000﷼
کیلوگرم

بازوی مرغ با پوست

99,000﷼
کیلوگرم

سینه مرغ دودی 500 گرمی دارا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
210,230﷼ 189,200﷼
عدد

کتف مرغ دودی 350 گرمی کامپوره

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
122,600﷼ 110,300﷼
عدد

سینه مرغ دودی 200 گرمی کامپوره

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
88,100﷼ 79,250﷼
عدد

سینه مرغ با استخوان 1600 گرمی ثمین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
335,000﷼ 301,500﷼
عدد