مغز گردو

مشاهده به عنوان جدول فهرست

گردو داریس

793,000﷼
کیلوگرم

مغز گردو 420 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
494,000﷼ 444,600﷼
عدد