دسته بندی ها
مشاهده موارد بیشتر
تولیدکنندگان

مواد غذایی تازه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

بیکن مرغ و گوشت 300 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
210,000﷼ 189,000﷼
عدد

سوسیس کوکتل ساده 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
252,000﷼ 226,800﷼
عدد

بیکن گوساله اصل 250 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
215,000﷼ 193,500﷼
عدد

سوسیس بلغاری 2 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
256,000﷼ 230,400﷼
عدد

سوسیس کوکتل گوشت و پنیر 1 کیلوگرمی 202

318,000﷼ 238,500﷼
عدد

ژامبون با 90% گوشت مرغ 300 گرمی 202

140,000﷼ 105,000﷼
عدد

کالباس ژامبون مرغ و قارچ 300 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
128,000﷼ 115,200﷼
عدد

استیک مرغ تنوری 300 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
142,000﷼ 127,800﷼
عدد

سوسیس هلندی 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
159,000﷼ 143,100﷼
عدد

بیکن گوشت فرانسوی 250 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
219,000﷼ 197,100﷼
عدد

سوسیس آلمانی 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
173,000﷼ 155,700﷼
عدد

کوکتل ژاپنی 1 کیلوگرمی 202

262,000﷼ 196,500﷼
عدد

کالباس 90% پپرونی 250 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
198,000﷼ 178,200﷼
عدد

کالباس سالامی 80 % گوشت 250 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
198,000﷼ 178,200﷼
عدد

سوسیس کوکتل 77% گوشت 500 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
151,000﷼ 135,900﷼
عدد

هات داگ ساده 55% 1 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
309,000﷼ 278,100﷼
عدد