میگو منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

میگو سوخاری 1000 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
682,000﷼ 613,800﷼
عدد

میگو سوخاری 1 کیلوگرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
488,900﷼ 440,010﷼
عدد

میگو سوخاری 300 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
159,000﷼ 143,100﷼
عدد

میگو سوخاری گلدن 250 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
266,000﷼ 203,110﷼
عدد

میگو سوخاری 1000 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
551,600﷼ 450,450﷼
عدد