ناگت منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

ناگت مرغ 1 کیلوگرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
349,000﷼ 314,100﷼
عدد

ناگت مرغ 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 46%
175,000﷼ 93,200﷼
عدد

ناگت گوشت 300 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
115,000﷼ 103,500﷼
عدد

ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
134,000﷼ 120,600﷼
عدد