نخود

مشاهده به عنوان جدول فهرست
نمایش در هر صفحه

نخود و لوبیا مخلوط 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
139,000﷼ 125,100﷼
عدد

نخود 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
71,000﷼ 63,900﷼
عدد

نخود 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
139,000﷼ 125,100﷼
عدد

نخود 450 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
70,500﷼ 63,450﷼
عدد

نخود 900 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
139,000﷼ 105,640﷼
عدد

مخلوط نخود و لوبیا 900 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 41%
139,000﷼ 80,650﷼
عدد

نخود 900 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
139,000﷼ 125,100﷼
عدد

نخود 900 گرمی هایپراستار

101,000﷼ 80,500﷼
عدد

نخود و لوبیا مخلوط 900 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
115,000﷼ 88,000﷼
عدد

نخود 750 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
116,000﷼ 104,400﷼
عدد

نخود 900 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 32%
139,000﷼ 93,860﷼
عدد

نخود فلی چاپار

66,500﷼
کیلوگرم

نخود 900 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
139,900﷼ 125,910﷼
عدد