پیاز سرخ کرده

مشاهده به عنوان جدول فهرست

پیاز داغ طلایی خلالی و درشت 200 گرمی الیت

150,950﷼
عدد

پیاز داغ 150 گرمی گلها

135,000﷼
عدد

پیاز حلقه ای سوخاری 300 گرمی کاله

55,800﷼
عدد

پیاز منجمد سرخ شده 200 گرمی نوبرسبز

215,680﷼
عدد

پیاز سرخ شده طلایی خلالی 125 گرمی پاکر

98,640﷼
عدد

پیاز سرخ شده 200 گرمی پاکر

125,300﷼
عدد

پیاز داغ 250 گرمی پاکر

186,010﷼
عدد

پیاز خشک اسلایس 50 گرمی سبزان

56,700﷼
عدد

پیاز داغ خلالی ریز 120 گرمی سمیه

102,600﷼
عدد

پیاز داغ طلایی خلالی ریز 210 گرمی سمیه

168,300﷼
عدد