پیتزا و خمیر پیتزا منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

مینی پیتزا مخصوص 300 گرمی 202

90,080﷼
عدد

پنیر موزارلا رنده شده 1 کیلوگرمی 202

359,100﷼
عدد

پنیر موزارلا رنده شده 2 کیلوگرمی 202

504,000﷼
عدد

پنیر موزارلا رنده شده 180 گرمی 202

75,600﷼
عدد

پنیر موزارلا رنده شده 500 گرمی 202

181,620﷼
عدد

پیتزا مخصوص 450 گرمی 202

143,100﷼
عدد

خمیر پیتزا 4 عددی 207

38,700﷼
عدد

خمیر پیتزا نیمه آماده 450 گرمی 206

49,500﷼
عدد

پنیر موزارلا کم چرب رنده شده 180 گرمی دالیا

57,280﷼
عدد

پنیر پیتزا رنده شده کم چرب 500 گرمی دالیا

148,340﷼
عدد

پنیر موزارلا رنده شده 180 گرمی دالیا

57,280﷼
عدد

پنیر پیتزا رنده شده 500 گرمی دالیا

140,530﷼
عدد

پنیر موزارلا 180 گرمی دالیا

57,280﷼
عدد

نان نیمه آماده پیتزا 500 گرمی دالیا

62,370﷼
عدد

نان نیمه آماده پیتزا 450 گرمی دگا

32,700﷼
عدد

پنیر موزارلا 500 گرمی دگا

125,900﷼
عدد