تولیدکنندگان

پیتزا و خمیر پیتزا منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

مینی پیتزا مخصوص 300 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 29%
89,000﷼ 63,170﷼
عدد

پنیر موزارلا رنده شده 1 کیلوگرمی 202

345,000﷼ 269,000﷼
عدد

پنیر موزارلا رنده شده 2 کیلوگرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
560,000﷼ 504,000﷼
عدد

پنیر موزارلا رنده شده 180 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
58,000﷼ 52,200﷼
عدد

پنیر موزارلا رنده شده 500 گرمی 202

152,000﷼ 91,200﷼
عدد

پیتزا مخصوص 450 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 28%
130,000﷼ 92,320﷼
عدد

خمیر پیتزا 4 عددی 207

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
43,000﷼ 38,700﷼
عدد

خمیر پیتزا نیمه آماده 450 گرمی 206

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
55,000﷼ 49,500﷼
عدد

پنیر موزارلا کم چرب رنده شده 180 گرمی دالیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
67,000﷼ 55,370﷼
عدد

پنیر پیتزا رنده شده کم چرب 500 گرمی دالیا

173,500﷼ 142,900﷼
عدد

پنیر موزارلا رنده شده 180 گرمی دالیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
67,000﷼ 60,300﷼
عدد

پنیر پیتزا رنده شده 500 گرمی دالیا

173,500﷼ 143,000﷼
عدد

پنیر موزارلا 180 گرمی دالیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
67,000﷼ 60,300﷼
عدد

نان نیمه آماده پیتزا 500 گرمی دالیا

77,000﷼ 57,790﷼
عدد

نان نیمه آماده پیتزا 450 گرمی دگا

59,500﷼ 30,200﷼
عدد

پنیر موزارلا 500 گرمی دگا

199,000﷼ 96,200﷼
عدد