تولیدکنندگان

چیپس

مشاهده به عنوان جدول فهرست

چیپس پنیر ایتالیایی 110 گرمی کارنوال

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,000﷼ 27,000﷼
عدد

چیپس سرکه بالزامیک 55 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,000﷼ 27,000﷼
عدد

چیپس خامه و چدار 55 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,000﷼ 27,000﷼
عدد

چیپس فلفلی بزرگ 100 گرمی چی‌توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
25,000﷼ 22,500﷼
عدد

چیپس فلفلی 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

چیپس کچاپ 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

چیپس لیموئی 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

چیپس ساده 430 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
100,000﷼ 85,500﷼
عدد

چیپس ساده 65 گرمی چی‌توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

خلال سیب زمینی 160 گرمی چی‌توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
50,000﷼ 42,750﷼
عدد

چیپس پیاز و جعفری 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

چیپس سرکه‌نمکی 65 گرمی چی‌توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
20,000﷼ 17,100﷼
عدد

کریسپی چیپس سرکه ای 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

کریسپی چیپس پنیر چدار و خامه ترش 70 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

کریسپی چیپس فلفلی هالوپین 65 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

کریسپی چیپس نمک دریایی 70 گرمی چی توز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد