کوردن بلو

مشاهده به عنوان جدول فهرست

کوردن بلو 400 گرمی 202

147,830﷼
عدد

کوردون بلو 450 گرمی ب.آ

158,310﷼
عدد

کوردن بلو کلاسیک 450 گرمی پمینا کاله

177,300﷼
عدد

کراکت مرغ و پنیر مهمانی 1000 گرمی کاله

404,100﷼
عدد