گوشت گوسفند

مشاهده به عنوان جدول فهرست

گردن گوسفندی 1 کیلوگرمی پویا

350,000﷼ 398,000﷼
عدد

قلوه گاه گوسفندی 1 کیلوگرمی پویا

250,000﷼ 285,000﷼
عدد

گوشت خورشتی گوسفندی 1 کیلوگرمی پویا

420,000﷼ 480,000﷼
عدد

ران گوسفندی 1 کیلوگرمی پویا

430,000﷼ 490,000﷼
عدد

ماهیچه گوسفندی 1 کیلوگرمی پویا

420,000﷼ 480,000﷼
عدد

سردست گوسفندی 1 کیلوگرمی پویا

420,000﷼ 480,000﷼
عدد

راسته با استخوان گوسفندی 1 کیلوگرمی پویا

350,000﷼ 398,000﷼
عدد