دانه های روغنی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

نخودچی و کشمش 125 گرمی برتر

58,500﷼
عدد

تخمه شور جابانی 125 گرمی برتر

67,500﷼
عدد

پسته اکبری 450 گرمی برتر

837,000﷼
عدد

پسته فندقی 450 گرمی برتر

729,000﷼
عدد

پسته شور 125 گرمی برتر

206,100﷼
عدد

مغز بادام درختی شور 125 گرمی برتر

198,000﷼
عدد

بادام هندی شور 125 گرمی برتر

225,000﷼
عدد

تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی برتر

54,000﷼
عدد

پسته شور 75 گرمی گلستان

108,000﷼
عدد

پسته زعفرانی 35 گرمی گلستان

54,000﷼
عدد

پسته بوداده نمکین 35 گرمی گلستان

54,000﷼

مغز تخمه آفتابگردان 45 گرمی گلستان

18,000﷼

تخمه آفتابگردان نمکی 120 گرمی گلستان

45,000﷼

خلال بادام 180 گرمی هایپراستار

245,000﷼
عدد

بادام زمینی با پوست 350 گرمی خشکپاک

129,690﷼
عدد

پسته 105 گرمی لورا

141,700﷼
عدد