تولیدکنندگان

دستکش یکبار مصرف

مشاهده به عنوان جدول فهرست

دستکش یکبار مصرف متوسط 100 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
95,000﷼ 85,500﷼
عدد

دستکش یکبار مصرف 100 عددی هایپراستار

21,000﷼
عدد

دستکش یکبار مصرف 100 عددی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
48,000﷼ 43,200﷼
عدد

دستکش یکبار مصرف لاتکس کوچک 50 عددی رزی

300,000﷼
عدد

دستکش حریتکس 50 عددی رز مریم

175,000﷼ 149,500﷼
عدد

دستکش لاتکس حری تکس 100 عددی رز مریم

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
345,000﷼ 310,500﷼
عدد

دستکش یکبارمصرف متوسط 50 عددی رز مریم

175,000﷼ 149,500﷼
عدد