زیتون تازه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

زیتون پرورده شیشه 610 گرمی بدر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
185,000﷼ 166,500﷼
عدد

زیتون شکسته سپهر

365,000﷼
کیلوگرم

زیتون شمال سایز A سپهر

320,000﷼
کیلوگرم

زیتون شمال سایز B سپهر

325,000﷼
کیلوگرم

کنسرو زیتون شور درشت 700 گرمی یک و یک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
180,000﷼ 162,000﷼
عدد