زیتون تازه

مشاهده به عنوان جدول فهرست

زیتون پرورده شیشه 610 گرمی بدر

179,100﷼
عدد

زیتون شکسته سپهر

310,250﷼
کیلوگرم

زیتون شمال سایز A سپهر

272,000﷼
کیلوگرم

زیتون شمال سایز B سپهر

325,000﷼
کیلوگرم