تولیدکنندگان

سایر ادویه و چاشنی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

زیره پلویی 20 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
45,000﷼ 40,500﷼
عدد

دارچین 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
75,000﷼ 67,500﷼
عدد

دارچین 100 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
99,800﷼ 89,820﷼
عدد

زیره سبز 40 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

ادویه کاری 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

ادویه کاری قوطی 200 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
185,000﷼ 166,500﷼
عدد

چاشنی ماست و خیار 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
75,000﷼ 67,500﷼
عدد

پودر سیر 70 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

پودر سیر 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
55,000﷼ 49,500﷼
عدد

زنجبیل 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
75,000﷼ 66,260﷼
عدد

زنجبیل 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
80,000﷼ 72,000﷼
عدد

پودر گرد لیمو 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
45,000﷼ 40,500﷼
عدد

گلپر 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

آویشن 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
145,000﷼ 130,500﷼
عدد

آویشن 50 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
98,000﷼ 88,200﷼
عدد

رب انار400گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
95,000﷼ 85,500﷼
عدد

سماق قوطی 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,000﷼ 58,500﷼
عدد

نشاسته 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
20,000﷼ 17,670﷼
عدد

سماق 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

سماق قهوه ای 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
55,000﷼ 49,500﷼
عدد

چاشنی کبابی 120 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 66%
95,000﷼ 32,000﷼
عدد

قلم دارچین فله داریس

325,000﷼
کیلوگرم

عصاره گوشت گوساله 120 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
48,000﷼ 38,000﷼
عدد

چاشنی خوراک با کاری 15 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
5,500﷼ 4,700﷼
عدد

چاشنی خوراک با زعفران 15 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
5,500﷼ 4,700﷼
عدد

عصاره سیر 80 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
28,000﷼ 25,200﷼
عدد

پودر سیر 85 گرمی الیت

50,000﷼ 35,000﷼
عدد

چاشنی همبرگر و کتلت 85 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
30,000﷼ 27,000﷼
عدد

چاشنی کباب 100 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

عصاره گوشت بره 120 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
48,000﷼ 38,760﷼
عدد

چاشنی لیمو و فلفل 100 گرمی الیت

60,000﷼ 42,000﷼
عدد

عصاره پیاز 80 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
28,000﷼ 25,200﷼
عدد