عدس

مشاهده به عنوان جدول فهرست
نمایش در هر صفحه

عدس 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,900﷼ 54,810﷼
عدد

عدس 900 گرمی برتر

119,800﷼ 89,500﷼
عدد

عدس ریز 900 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
116,800﷼ 105,120﷼
عدد

عدس 450 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,500﷼ 54,450﷼
عدد

عدس 900 گرمی گلستان

119,000﷼ 89,000﷼
عدد

عدس کوچک 900 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
118,000﷼ 106,200﷼
عدد

دال عدس 900 گرمی همگل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
130,000﷼ 117,000﷼
عدد

عدس 900 گرمی همگل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
130,000﷼ 117,000﷼
عدد

عدس 900 گرمی هایپراستار

109,000﷼ 76,000﷼
عدد

عدس 900 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
119,800﷼ 95,500﷼
عدد

عدس 450 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 4%
60,950﷼ 58,500﷼
عدد

عدس 900 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
129,900﷼ 116,910﷼
عدد

عدس 900 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
127,000﷼ 114,300﷼
عدد

عدس 750 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
99,800﷼ 89,820﷼
عدد