دسته بندی ها
تولیدکنندگان

محصولات منجمد - فرآورده های دریایی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

میگو سوخاری 1000 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
565,000﷼ 508,500﷼
عدد

میگو سوخاری 1 کیلوگرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
488,900﷼ 440,010﷼
عدد

میگو سوخاری گلدن 250 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
232,400﷼ 189,300﷼
عدد

میگو سوخاری 1000 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
500,500﷼ 446,280﷼
عدد

ماهی تیلاپیا 1000 گرمی هایپراستار

462,500﷼ 459,900﷼
عدد

ماهی تیلاپیا 600 گرمی هایپراستار

286,000﷼ 185,900﷼
عدد

فیله شوریده 600 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
616,000﷼ 515,000﷼
عدد

فیله ماهی شیر 600 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
660,000﷼ 548,000﷼
عدد

فیله سالمون 600 گرمی هایپراستار

784,000﷼ 589,000﷼
عدد

میگو رگ زده 41-50 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
652,000﷼ 511,000﷼
عدد

میگو پوست کنده و رگ گیری شده 60-51 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
600,000﷼ 479,000﷼
عدد

میگو پوست کنده و رگ گیری شده 70-61 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
559,000﷼ 469,000﷼
عدد

میگو رگ زده 71-90 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 22%
531,000﷼ 409,000﷼
عدد

فیله تیلاپیا 800 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
521,000﷼ 399,000﷼
عدد

میگو سوخاری پمینا 1 کیلوگرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
530,000﷼ 442,220﷼
عدد

فیله سالمون نروژی بدون تیغ 500 گرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
837,000﷼ 753,300﷼
عدد