محصولات منجمد - فرآورده های دریایی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

میگو سوخاری 1000 گرمی 202

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
682,000﷼ 613,800﷼
عدد

میگو سوخاری 1 کیلوگرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
488,900﷼ 440,010﷼
عدد

میگو سوخاری 300 گرمی آزما

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
159,000﷼ 143,100﷼
عدد

میگو سوخاری گلدن 250 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
266,000﷼ 203,110﷼
عدد

میگو سوخاری 1000 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
551,600﷼ 450,450﷼
عدد

میگو سوخاری 350 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
145,400﷼ 117,410﷼
عدد

ماهی تیلاپیا 1000 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 28%
642,000﷼ 459,900﷼
عدد

ماهی تیلاپیا 600 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
400,000﷼ 304,500﷼
عدد

فیله شوریده 600 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
616,000﷼ 515,000﷼
عدد

فیله ماهی شیر 600 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
660,000﷼ 548,000﷼
عدد

فیله سالمون 600 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
1,368,000﷼ 1,075,000﷼
عدد

میگو رگ زده 41-50 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
652,000﷼ 511,000﷼
عدد

میگو پوست کنده و رگ گیری شده 60-51 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
600,000﷼ 479,000﷼
عدد

میگو پوست کنده و رگ گیری شده 70-61 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
559,000﷼ 469,000﷼
عدد

میگو رگ زده 71-90 500 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 22%
531,000﷼ 409,000﷼
عدد

فیله تیلاپیا 800 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 23%
521,000﷼ 399,000﷼
عدد

میگو سوخاری پمینا 1 کیلوگرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
580,000﷼ 477,000﷼
عدد

میگو سوخاری 300 گرمی کاله

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
175,000﷼ 143,100﷼
عدد

فیله سالمون نروژی بدون تیغ 500 گرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
1,460,000﷼ 1,314,000﷼
عدد

فیله ماهی هوکی 700 گرمی مه پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
478,000﷼ 406,600﷼
عدد

میگو سایز 31-40 بی رگ 800 گرمی مه پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
1,133,000﷼ 1,019,700﷼
عدد

فیله میگو رگ زده 50-41 800 گرمی مه پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
1,036,000﷼ 932,400﷼
عدد

فیله سالمون نروژی 340 گرمی مه پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
1,023,800﷼ 921,420﷼
عدد

میگو 51-60 اسکین پک 180 گرمی مه پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
243,900﷼ 219,510﷼
عدد

فیله میگو رگ زده منجمد (61-70) 180 گرمی مه پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
229,500﷼ 206,550﷼
عدد

میگو 71-90 اسکین پک 180 گرمی مه پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
221,400﷼ 199,260﷼
عدد

تیلاپیا 1 کیلوگرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
642,000﷼ 548,910﷼
عدد

فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
400,000﷼ 360,000﷼
عدد

فیله تیلاپیا 800 گرمی مه‌پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
521,000﷼ 468,900﷼
عدد

قزل آلا شکم خالی 800 گرمی مه پروتئین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
378,400﷼ 340,500﷼
عدد

میگو سوخاری نیمه پخته کم چرب 1 کیلوگرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
777,000﷼ 699,300﷼
عدد

میگو سوخاری نیمه پخته 450 گرمی مارین

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
362,000﷼ 325,800﷼
عدد
</