پاستا و نودل

مشاهده به عنوان جدول فهرست

پاستا پنه شماره 21 500 گرمی اگنسی

کمتر از قیمت تولیدکننده 2%
126,000﷼ 122,400﷼
عدد

پاستا پنه شماره 87 500 گرمی اگنسی

کمتر از قیمت تولیدکننده 2%
126,000﷼ 122,400﷼
عدد

اسپاگتی 500 گرمی اگنسی

کمتر از قیمت تولیدکننده 2%
134,000﷼ 130,500﷼
عدد

پاستا تورتیگلیونی 500 گرمی اگنسی

کمتر از قیمت تولیدکننده 2%
126,000﷼ 122,400﷼
عدد

نودالیت کاری 85 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
20,000﷼ 17,000﷼
عدد

نودالیت با طعم قارچ 85 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 32%
25,000﷼ 17,000﷼
عدد

نودالیت با طعم قارچ و پنیر پیتزا 75 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
25,000﷼ 22,500﷼
عدد

نودالیت با طعم مرغ 85 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
25,000﷼ 18,050﷼
عدد

پک 5 عددی نودل مرغ آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
100,000﷼ 76,000﷼
عدد

نودالیت با طعم سبزیجات 85 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
25,000﷼ 18,050﷼
عدد

نودالیت گوشت 5 عددی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
125,000﷼ 112,500﷼
عدد

نودالیت گوشت 85 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 32%
25,000﷼ 17,000﷼
عدد

نودالیت با طعم سس گوجه فرنگی تند 85 گرمی آماده لذیذ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

لازانیا گوشت و قارچ 360 گرمی ب.آ

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
192,000﷼ 172,800﷼
عدد

رشته آشی 420 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
42,000﷼ 37,100﷼
عدد

رشته پلویی 400 گرمی برتر

39,750﷼
عدد

ورمیشل آشیانه ای 500 گرمی De Cecco

162,000﷼
عدد

پاستا زانویی 500 گرمی De Cecco

142,800﷼
عدد

پاستا صدفی ریگاتی 500 گرمی De Cecco

142,800﷼
عدد

پاستا صدفی بزرگ 500 گرمی De Cecco

171,600﷼
عدد

پاستا پروانه 500 گرمی De Cecco

142,800﷼
عدد

پاستا فتوچینی 500 گرمی دی چکو

142,800﷼
عدد

پاستا سوپی قارچی 500 گرمی De Cecco

142,800﷼
عدد

پاستا فوسیلی 500 گرمی De Cecco

142,800﷼
عدد

اسپاگتی فوسیلی ارگانیک 500 گرمی De Cecco

142,800﷼
عدد

پاستا صدفی 500 گرمی De Cecco

142,800﷼
عدد

اسپاگتی متوسط 500 گرمی De Cecco

142,800﷼
عدد

لازانیا موجی 500 گرمی De Cecco

183,000﷼
عدد

پاستا لینگویینی 500 گرمی De Cecco

142,800﷼
عدد

پاستا حلزونی درشت 500 گرمی De Cecco

171,600﷼
عدد

فتوچینی موجی 500 گرمی De Cecco

142,800﷼
عدد

اسپاگتی لوله ای 500 گرمی De Cecco

142,800﷼
عدد