تولیدکنندگان

پسته

مشاهده به عنوان جدول فهرست

پسته شور 125 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
229,000﷼ 212,970﷼
عدد

پسته شور 100 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
165,000﷼ 148,500﷼
عدد

پسته شور 75 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
140,000﷼ 126,000﷼
عدد

پسته زعفرانی 35 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
60,000﷼ 55,800﷼
عدد

پسته بوداده نمکین 35 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
60,000﷼ 55,800﷼
عدد

پسته 105 گرمی لورا

183,340﷼
عدد

پسته بوداده کم نمک 45 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
80,000﷼ 68,400﷼
عدد

پسته نمکی 65 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
100,000﷼ 93,000﷼
عدد

پسته زعفرانی 45 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
50,000﷼ 42,650﷼
عدد

پسته نمکی 30 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
50,000﷼ 42,650﷼
عدد