کیسه پلاستیکی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

کیسه فریزر آسان مصرف 200 عددی آیری پلاست

61,200﷼
عدد

کیسه فریزر رولی 250 عددی آیری پلاست

63,000﷼
عدد

کیسه زباله رولی پرفراژ دار 30 عددی آیری پلاست

81,000﷼
عدد

کیسه زباله رولی پرفراژ دار 42 عددی آیری پلاست

81,000﷼
عدد

کیسه زباله 55x70 رولی 42 عددی فسیل

106,870﷼
عدد

کیسه زباله 65x80 رولی 30 عددی فسیل

106,870﷼
عدد

کیسه زباله مشکی متوسط 36 عددی فسیل

112,500﷼
عدد

کیسه زباله سبز 22 عددی فسیل

106,870﷼
عدد

کیسه زباله رولی بزرگ 26 عددی فسیل

112,500﷼
عدد

کیسه فریزر دبل زیپ 14 عددی هایپراستار

75,600﷼
عدد

کیسه فریزر 18x20 دبل زیپ 20 عددی هایپراستار

75,600﷼
عدد

کیسه فریزر 25x20 دبل زیپ 20 عددی هایپراستار

70,000﷼
عدد

کیسه فریزر 25x30 دبل زیپ 20 عددی هایپراستار

78,800﷼
عدد

کیسه فریزر مقوایی 100 عددی هایپراستار

24,000﷼
عدد

کیسه فریزری 200 عددی هایپراستار

50,000﷼
عدد