گوشت گوساله

مشاهده به عنوان جدول فهرست

قلم گوساله

109,000﷼
کیلوگرم

گوساله بدون چربی خورشتی

843,000﷼
کیلوگرم

سفید ران گوساله

843,000﷼
کیلوگرم

فیله گوساله

889,000﷼
کیلوگرم

استیک فلانک گوساله

548,000﷼
کیلوگرم

استیک فلاپ گوساله

599,000﷼
کیلوگرم

قیمه ای گوساله

843,000﷼
کیلوگرم

گوشت مخلوط گوساله

699,000﷼
کیلوگرم

شاندیزی گوساله

575,000﷼
کیلوگرم

استیک مغز ران گوساله

699,000﷼
کیلوگرم

استیک بالای ران گوساله

645,000﷼
کیلوگرم

استیک گوساله

849,000﷼
کیلوگرم

گوشت بیفتک گوساله

759,000﷼
کیلوگرم

استیک ریب آی گوساله

615,000﷼
کیلوگرم

استیک ریب آی گوساله

645,000﷼
کیلوگرم

قلوه گاه گوساله

649,000﷼
کیلوگرم
</